ВАЖНИ СРОКОВЕ

 

Изпращане на резюмето на доклада и заявка  за публикация Форма “A” или online регистрация

31.01.2018

Изпращане на пълния текст  на доклада и заявка за участие с Форма “B” или online регистрация

31.03.2018

Изпращане на заявка  за участие в конференцията  Форма “F” или online регистрация

28.02.2018

Изпращане на заявка  за участие  Форма “С” или online регистрация

31.03.2018

Заплащане на таксите за докладите и фирмените презентациите

31.03.2018

Заплащане на таксите за участие на леярски фирми 15.03.2018

Обявяване на програмата на пленарните и секционните заседания на конференцията на: http://www.metalcasting.eu/

10.04.2018

Изпращане на постерните доклади в Секретариата на конференцията

10.04.2018

Регистрация на участниците
от 16.00 до 20.00 ч.
от 08.00 до 09.45 ч.


18.04.2018
19.04.2018

Откриване на конференцията

19.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZER


OTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

III INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
12-15.03.2018, BOROVETS, BULGARIA

XI INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
14 – 17.03.2018 BOROVETS, BULGARIA

XV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
14–17.03.2018 BOROVETS, BULGARIA


XXV INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
18-20.04.2018 PLEVEN, BULGARIA


VI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
30.05-02.06.2018 VELIKO TARNOVO, BULGARIA


III INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
18-21.06.2018
Varna, BULGARIA


IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
20-23.06 2018
VARNA, BULGARIA

VI INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
25-28.06.2018 - BURGAS, BULGARIA

XXVI INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
27-30.06.2018 BURGAS, BULGARIA

III INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATER
29.08-01.09.2018 BURGAS, BULGARIA


IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS
10-13.09.2018 - VARNA, BULGARIA

XV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
12–15.09.2018
VARNA, BULGARIA

20th INTERNATIONAL WORKSHOP ON COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGIES
CSIT 2018
24-27.09.2018,
VARNA, BULGARIA

II INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
10-13.12.2018, BOROVETS, BULGARIA

II INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
12-15.12.2018 BOROVETS, BULGARIA

III INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
12-15.12.2018 BOROVETS, BULGARIA