ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
Регистрация, откриване, пленарни и секционни заседания, изложба: конферентни зали в хотел „Ростов” **** в град Плевен.

НАСТАНЯВАНЕ
Хотел „Ростов**** 
Цена на една нощувка без ДДС: единична стая – 70 лв., двойна стая – 90 лв., апартамент - 120 лв.
В цената на нощувките е включено:
за 18.04.2018 г. - вечеря;
за 19.04.2017 г. – закуска и обяд;
за 20.04.2017 г. – закуска.

ПРОГРАМНА СХЕМА
18.04.2018 (сряда)
16.00 часа - 20.00 часа - Регистрация на участниците.
19.04.2018 (четвъртък)
08.00 часа - 09.45 часа - Регистрация на участниците.
10.00 часа - 10.30 часа - Откриване на конференцията. Обявяване на резултатите от конкурса „Отливка на годината”.
10.30 часа - 12.30 часа - Пленарна сесия. Пленарни доклади и фирмени презентации.
12.30 часа - 14.00 часа - Обедна почивка.
14.00 часа - 16.00 часа - Секционно заседание. Научни доклади и фирмени презентации.
16.00 часа - 16.30 часа - Кафе пауза.
16.30 часа - 18.30 часа - Секционно заседание. Научни доклади и фирмени презентации.
09.00 часа - 19.00 часа - Постерна сесия. Изложба на изделия, материали и технологии.
19.00 часа - 23.00 часа - Коктейл „Леярска вечер”.
20.04.2018 (петък)
09.00 часа - 12.00 часа - Секционно заседание. Научни доклади и фирмени презентации.
09.00 часа - 12.00 часа - Постерна сесия. Изложба на изделия, материали и технологии.
Закриване на  конференцията.
Във фоайето на хотел „Ростов” Адрес: гр. Плевен,”,  на:
05
.04.2017 от 16.00 до 20.00 ч.
06.04.2017 от 08.00 до 09.45 ч.

РЕГИСТРАЦИЯ
Във фоайето на хотел „Ростов” Адрес: гр. Плевен,”,  на: 18.04.2018 от 16.00 до 20.00 ч. и на 19.04.2018 от 08.00 до 09.45 ч.

 

ORGANIZER


 

OTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

II INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATERS
30.08-02.09.2017 BURGAS, BULGARIA


III INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS
11-14.09.2017 - VARNA, BULGARIA

XIV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
13-17.09.2017 VARNA, BULGARIA

INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
11-14.12.2017, BOROVETS, BULGARIA

II INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
13-16.12.2017 winter resort „BOROVETS”, BULGARIA

INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
13-16.12.2017 „BOROVETS”, BULGARIA

III INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
12-15.03.2018, winter resort „BOROVETS”, BULGARIA

XV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
14–17.03.2018 winter resort „BOROVETS”, BULGARIA

XI INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
14 – 17.03.2018 BOROVETS, BULGARIA


XXIV INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
05-07.04.2018 PLEVEN, BULGARIA


VI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
30.05-02.06 2018 VELIKO TARNOVO, BULGARIA


IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
18-21.06 2018 VARNA, BULGARIA


VI INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
20 - 23.06.2018 - VARNA, BULGARIA


III INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
20-23.06.2018 winter resort „BOROVETS”, BULGARIA


XXVI INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
27-30.06.2018 BURGAS, BULGARIA