КОМИТЕТИ

МЕЖДУНАРОДЕН ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ

Председател:
Проф. дтн Димитър Ставрев-Технически университет Варна, България
Научен секретар:
Доц. д-р Георги Рашев-Технически университет Габрово, България

Членове:
Проф. дтн Анджей Балински, Институт по леярство Краков, Полша
Доц. д-р Александър Попов, Българска академия на науките София, България
Проф. дтн Валерий Хрыщиков, Национална металургическа академия Днепропетровск, Украйна
Доц. д-р Виталий Куликов, Държавен технически университет Караганда, Казахстан
Проф. дтн Виктор Анчев, Технически университет София, България
Доц. д-р Власта Бендарова, Технически университет Острава, Чехия
Проф. дтн Владимир Белов, Национален изследователски технологичен университет „МИСиС” Москва, Русия
Проф. дтн Владимир Кечин, Владимировски държавен университет, Русия
Доц. д-р Ирина Черняк, Национална академия на науките, Беларус
Доц. д-р Камен Даскалов, Българска академия на науките София, България
Доц. д-р Ленко Станев, Българска академия на науките София, България
Проф. дтн Михаил Ершов, Московски държавен машиностроителен университет, Русия
Проф. дтн Ниязи Еруслу, Технически университет Истамбул, Турция
Доц. д-р Николай Атанасов, Технически университет Варна, България
Доц. д-р Румен Петков, Университет за химически технологии и металургия
София, България
Доц. д-р Росица Паунова, Университет за химически технологии и металургия
София, България
Доц. д-р Рангел Рангелов, Технически университет - София, България
Проф. дтн Руско Шишков, Русенски университет „Ангел Кънчев”, България
Проф. д-р Свето Цветковски, Университет „Кирил и Методий” Скопие, Македония
Проф. д-р Средан Маркович, Технически университет Белград, Сърбия
Доц. д-р Цанка Дикова, Медицински университет Варна, България
Проф. дтн Ян Дусза, Технически университет Кошице, Словакия


ORGANIZER

KONFERENCII.RU

Научные конференции

OTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

 

IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
11-14.03.2019, BOROVETS, BULGARIA

XII INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
13-16.03.2019 BOROVETS, BULGARIA

XVI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
13–16.03.2019 BOROVETS, BULGARIA


XXVI INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
10-12.04.2019 PLEVEN, BULGARIA


VII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
29.05-01.06.2019 VELIKO TARNOVO, BULGARIA


XXVII INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
17-20.06.2019 BURGAS, BULGARIA


VI INTERNATIONAL BAPT CONFERENCE POWER TRANSMISSIONS
19-22.2019
VARNA, BULGARIA


V INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
19-22.06 2019
VARNA, BULGARIA


IV INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
24-27.06.2019
Varna, BULGARIA


VII INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
26-29.06.2019 BURGAS, BULGARIA

IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATER
28-31.08.2019 BURGAS, BULGARIA


V INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS
09-12.09.2019

VARNA, BULGARIA

XVI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
11–14.09.2019
VARNA, BULGARIA

III INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
09-12.12.2019, BOROVETS, BULGARIA

IV INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
11-14.12.2019 BOROVETS, BULGARIA

III INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
11-14.12.2019 BOROVETS, BULGARIA