КОМИТЕТИ

МЕЖДУНАРОДЕН ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ

Председател:
Проф. дтн Димитър Ставрев-Технически университет Варна, България
Научен секретар:
Доц. д-р Георги Рашев-Технически университет Габрово, България

Членове:
Проф. дтн Анджей Балински, Институт по леярство Краков, Полша
Доц. д-р Александър Попов, Българска академия на науките София, България
Проф. дтн Валерий Хрыщиков, Национална металургическа академия Днепропетровск, Украйна
Доц. д-р Виталий Куликов, Държавен технически университет Караганда, Казахстан
Проф. дтн Виктор Анчев, Технически университет София, България
Доц. д-р Власта Бендарова, Технически университет Острава, Чехия
Проф. дтн Владимир Белов, Национален изследователски технологичен университет „МИСиС” Москва, Русия
Проф. дтн Владимир Кечин, Владимировски държавен университет, Русия
Доц. д-р Ирина Черняк, Национална академия на науките, Беларус
Доц. д-р Камен Даскалов, Българска академия на науките София, България
Доц. д-р Ленко Станев, Българска академия на науките София, България
Проф. дтн Михаил Ершов, Московски държавен машиностроителен университет, Русия
Проф. дтн Ниязи Еруслу, Технически университет Истамбул, Турция
Доц. д-р Николай Атанасов, Технически университет Варна, България
Доц. д-р Румен Петков, Университет за химически технологии и металургия
София, България
Доц. д-р Росица Паунова, Университет за химически технологии и металургия
София, България
Доц. д-р Рангел Рангелов, Технически университет - София, България
Проф. дтн Руско Шишков, Русенски университет „Ангел Кънчев”, България
Проф. д-р Свето Цветковски, Университет „Кирил и Методий” Скопие, Македония
Проф. д-р Средан Маркович, Технически университет Белград, Сърбия
Доц. д-р Цанка Дикова, Медицински университет Варна, България
Проф. дтн Ян Дусза, Технически университет Кошице, Словакия


ORGANIZER


 

OTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

II INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATERS
30.08-02.09.2017 BURGAS, BULGARIA


III INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS
11-14.09.2017 - VARNA, BULGARIA

XIV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
13-17.09.2017 VARNA, BULGARIA

INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
11-14.12.2017, BOROVETS, BULGARIA

II INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
13-16.12.2017 winter resort „BOROVETS”, BULGARIA

INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
13-16.12.2017 „BOROVETS”, BULGARIA

III INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
12-15.03.2018, winter resort „BOROVETS”, BULGARIA

XV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
14–17.03.2018 winter resort „BOROVETS”, BULGARIA

XI INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
14 – 17.03.2018 BOROVETS, BULGARIA


XXIV INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
05-07.04.2018 PLEVEN, BULGARIA


VI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
30.05-02.06 2018 VELIKO TARNOVO, BULGARIA


IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
18-21.06 2018 VARNA, BULGARIA


VI INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
20 - 23.06.2018 - VARNA, BULGARIA


III INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
20-23.06.2018 winter resort „BOROVETS”, BULGARIA


XXVI INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
27-30.06.2018 BURGAS, BULGARIA