КОМИТЕТИ

МЕЖДУНАРОДЕН ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ

Председател:
Проф. дтн Димитър Ставрев-Технически университет Варна, България
Научен секретар:
Доц. д-р Георги Рашев-Технически университет Габрово, България

Членове:
Проф. дтн Анджей Балински, Институт по леярство Краков, Полша
Доц. д-р Александър Попов, Българска академия на науките София, България
Проф. дтн Валерий Хрыщиков, Национална металургическа академия Днепропетровск, Украйна
Доц. д-р Виталий Куликов, Държавен технически университет Караганда, Казахстан
Проф. дтн Виктор Анчев, Технически университет София, България
Доц. д-р Власта Бендарова, Технически университет Острава, Чехия
Проф. дтн Владимир Белов, Национален изследователски технологичен университет „МИСиС” Москва, Русия
Проф. дтн Владимир Кечин, Владимировски държавен университет, Русия
Доц. д-р Ирина Черняк, Национална академия на науките, Беларус
Доц. д-р Камен Даскалов, Българска академия на науките София, България
Доц. д-р Ленко Станев, Българска академия на науките София, България
Проф. дтн Михаил Ершов, Московски държавен машиностроителен университет, Русия
Проф. дтн Ниязи Еруслу, Технически университет Истамбул, Турция
Доц. д-р Николай Атанасов, Технически университет Варна, България
Доц. д-р Румен Петков, Университет за химически технологии и металургия
София, България
Доц. д-р Росица Паунова, Университет за химически технологии и металургия
София, България
Доц. д-р Рангел Рангелов, Технически университет - София, България
Проф. дтн Руско Шишков, Русенски университет „Ангел Кънчев”, България
Проф. д-р Свето Цветковски, Университет „Кирил и Методий” Скопие, Македония
Проф. д-р Средан Маркович, Технически университет Белград, Сърбия
Доц. д-р Цанка Дикова, Медицински университет Варна, България
Проф. дтн Ян Дусза, Технически университет Кошице, Словакия


ORGANIZER


OTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

II INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
10-13.12.2018, BOROVETS, BULGARIA

II INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
12-15.12.2018 BOROVETS, BULGARIA
III INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
12-15.12.2018 BOROVETS, BULGARIA
IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
11-14.03.2019, BOROVETS, BULGARIA

XII INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
13-16.03.2019 BOROVETS, BULGARIA

XVI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
13–16.03.2019 BOROVETS, BULGARIA


XXVI INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
10-12.04.2019 PLEVEN, BULGARIA


VII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
29.05-01.06.2019 VELIKO TARNOVO, BULGARIA

XXVII INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
17-20.06.2019 BURGAS, BULGARIA

VI INTERNATIONAL BAPT CONFERENCE POWER TRANSMISSIONS
19-22.2019
VARNA, BULGARIA


V INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
19-22.06 2019
VARNA, BULGARIA


IV INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
24-27.06.2019
Varna, BULGARIA


VII INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
26-29.06.2019 BURGAS, BULGARIA

IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATER
28-31.08.2019 BURGAS, BULGARIA


V INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS
09-12.09.2019

VARNA, BULGARIA

XVI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
11–14.09.2019
VARNA, BULGARIA