КОМИТЕТИ

МЕЖДУНАРОДЕН ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ

Председател:
Проф. дтн Димитър Ставрев-Технически университет Варна, България
Научен секретар:
Доц. д-р Георги Рашев-Технически университет Габрово, България

Членове:
Проф. дтн Анджей Балински, Институт по леярство Краков, Полша
Доц. д-р Александър Попов, Българска академия на науките София, България
Проф. дтн Валерий Хрыщиков, Национална металургическа академия Днепропетровск, Украйна
Доц. д-р Виталий Куликов, Държавен технически университет Караганда, Казахстан
Проф. дтн Виктор Анчев, Технически университет София, България
Доц. д-р Власта Бендарова, Технически университет Острава, Чехия
Проф. дтн Владимир Белов, Национален изследователски технологичен университет „МИСиС” Москва, Русия
Проф. дтн Владимир Кечин, Владимировски държавен университет, Русия
Доц. д-р Ирина Черняк, Национална академия на науките, Беларус
Доц. д-р Камен Даскалов, Българска академия на науките София, България
Доц. д-р Ленко Станев, Българска академия на науките София, България
Проф. дтн Михаил Ершов, Московски държавен машиностроителен университет, Русия
Проф. дтн Ниязи Еруслу, Технически университет Истамбул, Турция
Доц. д-р Николай Атанасов, Технически университет Варна, България
Доц. д-р Румен Петков, Университет за химически технологии и металургия
София, България
Доц. д-р Росица Паунова, Университет за химически технологии и металургия
София, България
Доц. д-р Рангел Рангелов, Технически университет - София, България
Проф. дтн Руско Шишков, Русенски университет „Ангел Кънчев”, България
Проф. д-р Свето Цветковски, Университет „Кирил и Методий” Скопие, Македония
Проф. д-р Средан Маркович, Технически университет Белград, Сърбия
Доц. д-р Цанка Дикова, Медицински университет Варна, България
Проф. дтн Ян Дусза, Технически университет Кошице, Словакия


ORGANIZER


OTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

III INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
12-15.03.2018, BOROVETS, BULGARIA

XI INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
14 – 17.03.2018 BOROVETS, BULGARIA

XV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
14–17.03.2018 BOROVETS, BULGARIA


XXV INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
18-20.04.2018 PLEVEN, BULGARIA


VI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
30.05-02.06.2018 VELIKO TARNOVO, BULGARIA


III INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
18-21.06.2018
Varna, BULGARIA


IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
20-23.06 2018
VARNA, BULGARIA

VI INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
25-28.06.2018 - BURGAS, BULGARIA

XXVI INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
27-30.06.2018 BURGAS, BULGARIA

III INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATER
29.08-01.09.2018 BURGAS, BULGARIA


IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS
10-13.09.2018 - VARNA, BULGARIA

XV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
12–15.09.2018
VARNA, BULGARIA

20th INTERNATIONAL WORKSHOP ON COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGIES
CSIT 2018
24-27.09.2018,
VARNA, BULGARIA

II INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
10-13.12.2018, BOROVETS, BULGARIA

II INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
12-15.12.2018 BOROVETS, BULGARIA

III INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
12-15.12.2018 BOROVETS, BULGARIA