form F

Име и фамилия

Длъжност

Организация / Университет

Адрес (пощенски код, град, жк/ ул., номер, бл., ет, бл.)

Телефон

Мобилен телефон

E-mail

тема на презентацията

Заявявам участие на XXVII Национална леярска конференция, като приемам обявените условия.

Заявявам хотел Ростов **** за

От до = дни Х лева/нощ = лева

Общо такси и нощувки лв.

Настаняване в:
единична стая – 70 лв.,
двойна стая – 90 лв.,
апартамент - 120 лв.

1. За такса УЧАСТИЕ в конференцията - 110 лева за един участник.

участници Х лева = Общо лева за участници

Участници име и фамилия

2. За фирмена презентация
в пленарна сесия - 300 лева
в секционна сесия 250 лева

3. РЕКЛАМА
състояща се от 1 страница, формат A4 х 500 лв
състояща се от ½ страница формат A4 х 300 лв

4. За модули на щанд на изложбата
един модул - 250 лева
два модула - 400 лева
за всеки следващ модул - 100 лева

5. Нощувка/и: човека Х дни Х лева = лева

Сума

20% ДДС

ВСИЧКО

Метод на плащане
Банков превод
В брой

IBAN: BG71 PRCB 9230 1049 8985 01,
BIC: PRCBBGSF,
Получател: НТС по машиностроене Индустрия 4.0, а в нареждането посочете за " Металолеене'22" и напишете входящия номер на доклада.

 ВАЖНО ПОЯСНЕНИЕ:
1.ВСИЧКИ ТАКСИ ЗА БАНКОВИ ПРЕВОДИ СА ЗА СМЕТКА НА УЧАСТНИЦИТЕ
2.ВСИЧКИ ПОСОЧЕНИ ЦЕНИ СА БЕЗ ДДС.

Моля фактура да се издаде на:

юридическо / физ. лице

Адрес

ЕИК

МОЛ


     

 

ORGANIZER

KONFERENCII.RU

Научные конференции

 


OTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

 

VI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
08-11.03.2021, BOROVETS, BULGARIA
XIV INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
10-13.03.2021 BOROVETS, BULGARIA
XVIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
10–13.03.2021 BOROVETS, BULGARIA

IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
07-10.06.2021, BOROVETS, BULGARIA

XXIX INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
21-24.06.2021, VARNA, BULGARIA

VII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
21-24.06.2021
VARNA, BULGARIA
VI INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
23-26.06.2021
VARNA, BULGARIA


IX INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
23-26.06.2021, VARNA, BULGARIA

VI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATER
25-28.08.2021, BOROVETS, BULGARIA

VII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS
06-09.09.2021,
VARNA, BULGARIA
XVIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
08–11.09.2021
VARNA, BULGARIA
XXVII INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
13-15.10.2021 PLEVEN, BULGARIA
V INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
06-09.12.2021, BOROVETS, BULGARIA
VI INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
08-11.12.2021, BOROVETS, BULGARIA
V INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
08-11.12.2021, BOROVETS, BULGARIA