ТАКСИ ЗА ФИРМЕНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

1. Фирмени презентации
Предоставят се до 20 минути, включително и демонстрациите в рамките на Пленарната сесия или на секционните заседания.
Такси:
- за Пленарната сесия - 300 лева;
- за секционните заседания - 250 лева;

2. Изложба
Участието в изложбата се реализира с един или повече изложбени модула, с 1 кв.метър хоризонтална и 1кв. метър вертикална площ за представяне на отливки, материали, екипировка, модели, предпазни и защитни средства, проспекти, каталози и други продукти и услуги, свързани с леярското производство.
Такси:
- за един модул - 250 лева;
- за два модула - 400 лева;
- за всеки следващ модул - плюс 100 лева.

3. Реклама
Рекламата ще бъде публикувана едновременно на всички печатни издания на конференцията - програма, Международното научно списание „Машини. Технологии. Материали” и в томовете на „Научни известия на НТС по машиностроене”, а също така и на интернет страницата на конференцията: www.metalcasting.eu. Рекламата се изпраща по e-mail във формат .pdf.
Такси:
- за 1 страница формат А4 многоцветна на корици 2, 3 или 4 и на сайта на конференцията с времетраене до следващата конференция - 500 лева;
- за ½ страница формат А4 многоцветна на корици 2, 3 или 4 и на сайта на конференцията с времетраене до следващата конференция - 300 лева;

4. Участие на представителите на фирмите на конференцията.
Всеки участник в конференцията ще получи папка с конферентни материали - бадж, програма, CD с всички представени на конференцията научни доклади, CD с всички представени на конференцията фирмени презентации, CD с актуална пазарна и научно техническа информация. Всеки участник има право да се ползва от социалната програма - кафе паузи, участие в коктейл „Леярска вечер” и други мероприятия.
Такса:
- 110 лева за един участник.

НОЩУВКИ

Хотел "Ростов" ****
Цена на една нощувка :
единична стая – 70 лв.,
двойна стая – 90 лв.,
апартамент - 120 лв.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
С банков превод по сметката на Научно-технически съюз по машиностроене в ПРОКРЕДИТ БАНК:
IBAN: BG71 PRCB 9230 1049 8985 01,  
BIC: PRCBBGSF
            Получател: НТС по машиностроене Индустрия-4.0
В нареждането посочете за "МК'19" и напишете Входящия номер на доклада, който ще намерите в интернет страницата на конференцията "Списък на получените доклади", който текущо ще се актуализира;
В брой в офиса на Съюза по машиностроене: София, ул. "Г. С. Раковски" 108, ет. 4, офис 411.
ВАЖНО ПОЯСНЕНИЕ !!!
1.Всички банкови такси, касаещи превода са за сметка на участника.
2. Всички посочени цени са без ДДС и следва да се начисли върху тях 20%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZER

KONFERENCII.RU

Научные конференции

OTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

 

IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
11-14.03.2019, BOROVETS, BULGARIA

XII INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
13-16.03.2019 BOROVETS, BULGARIA

XVI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
13–16.03.2019 BOROVETS, BULGARIA


XXVI INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
10-12.04.2019 PLEVEN, BULGARIA


VII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
29.05-01.06.2019 VELIKO TARNOVO, BULGARIA


XXVII INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
17-20.06.2019 BURGAS, BULGARIA


VI INTERNATIONAL BAPT CONFERENCE POWER TRANSMISSIONS
19-22.2019
VARNA, BULGARIA


V INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
19-22.06 2019
VARNA, BULGARIA


IV INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
24-27.06.2019
Varna, BULGARIA


VII INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
26-29.06.2019 BURGAS, BULGARIA

IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATER
28-31.08.2019 BURGAS, BULGARIA


V INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS
09-12.09.2019

VARNA, BULGARIA

XVI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
11–14.09.2019
VARNA, BULGARIA

III INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
09-12.12.2019, BOROVETS, BULGARIA

IV INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
11-14.12.2019 BOROVETS, BULGARIA

III INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
11-14.12.2019 BOROVETS, BULGARIA