PROCEEDINGS 2014

COVER

TITUL


THE MOST IMPORTANT MACEDONIAN FOUNDRY COMPANIES
Prof.Dr.Cvetkovski S., Dr.Eng. Brkovski D. ... 3

СОВРЕМЕННЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В МЕТАЛЛУРГИИ И ЛИТЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Каргинов В., Малый А., канд. техн. наук Иванов В. ... 9

НОВИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ПОСЛЕДНАТА ВЕРСИЯ НА СОФТУЕРНИЯ ПАКЕТ MAGMA5 ЗА КОМПЮТЪРНА СИМУЛАЦИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА ЛЕЯРСКИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
Доц. д-р Георгиев Георги ... 13

OPTIMISING THE COMPOSITION OF NATURAL MOULDING SANDS INCLUDING THERMAL ASPECTS
Jerzy St. Kowalski, PhD., Eng. ... 17

INFLUENCE OF NANOSIZED SILICON NITRIDE ADDITION DURING CASTING ON THE MICROSTRUCTURE OF X210Cr12 STEEL
Assoc. Prof. Dr. Eng. Yordanov B., Assoc. Prof. Dr. Eng. Krastev D., Assoc. Prof. Dr. Eng. Petkov R. ... 21

MAIN WAYS OF INCREASING OF TRIBOTECHNICAL CHARACTERISTICS OF ZINC ALLOYS
Ass. Prof. Dr. Prusov E., PhD student Korobkov M., Prof. Dr. Kechin V. ... 25

MODERN METHODS OF METAL MATRIX COMPOSITE ALLOYS PRODUCTION AND NEW APPROACHES TO REALIZATION OF REINFORCING SCHEME
Ass. Prof. Dr. Prusov E. ... 27

ВЪЗМОЖНА АЛТЕРНАТИВА НА ЛЕТИТЕ ОТ СИВ ЧУГУН ТЕЛА И КОРПУСНИ ДЕТАЙЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ТЕХНИКА
Dr. Eng. Popov I. G. ... 30

THEORY AND TECHOLOGY OF LIQUATION REFINING OF MAGNESIUM MELTS
Prof. Dr. Eng. Kechin V. ... 34

CAST COMPOSITE ALLOYS BASED ON ALUMINUM: TECHNOLOGY, PROPERTIES, APPLICATION
Prof. Dr. Eng. Panfilov A. ... 37

ОТНОСНО УЛТРАЗВУКОВО ИЗПИТВАНЕ НА ОТЛИВКИ ОТ ЧУГУН
Ass.Prof. Ph.D. Popov Al. ... 40

ПОЛУЧАВАНЕ НА КОМПОЗИТЕН МАТЕРИАЛ СЪС SiC НА ОСНОВАТА НА ТЕХНИЧЕСКИ ЧИСТ АЛУМИНИЙ
гл. ас. Димитрова Р., доц. д-р Рангелов Р., доц. д-р Камбуров. В., докторант Николов А. ... 42

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ЗАГОТОВКИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДВУЪГЛОВА И ЧЕТИРИЪГЛОВА РАВНОКАНАЛНА ЕКСТРУЗИЯ ОТ НИСКОТОПИМИ МЕТАЛИ И СПЛАВИ
докторант Николов А., ас. Димитрова A. ... 45

MICROSTRUCTURE INVESTIGATION OF ALUMINUM BRONZE, COMBINE ALLOYED WITH Fe AND Ni
Assoc. Prof. Rumen Petkov PhD, Assis.Prof. Rositsa Gavrilova PhD, eng.Stanislava Krasteva, Assoc. Prof. Dimitar Kastev PhD, Assoc. Prof. Boyan Yordanov PhD ... 48

АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗАФОРМИРАНЕ НА РЕЗБОВИ ПОВЪРХНИНИ ПРИ ЛЕЕНЕ ПОД НАЛЯГАНЕ НА АЛУМИНИЕВИ СПЛАВИ
Маг. Инж. Анастасов К. ... 51

ИСЛЕДВАНЕ НА НЕХОМОГЕННОСТИ В СТРУКТУРАТA НА ОТЛИВКИ ОТ АЛУМИНИЕВИ СПЛАВИ
Ch. Assist. Maneva A. , Ch. Assist. Stanev S., dipl. Eng. Georgiev M., Assoc. Prof. Stanev L. ... 54

ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛЬНО-ОПОЧНОЙ ОСНАСТКИ ДЛЯ ЛИТЬЯ ПО ГАЗИФИЦИРУЕМЫМ МОДЕЛЯМ
к.т.и., доцент Куликов В.Ю., д.т.н., профессор Исагулов А.З., Твердохлебов Н.И., доктор PhD LAURENT C.,
Щербакова Е.П. ..... 58

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ОТЛИВКИ СЪС СРЕДСТВАТА НА КОМПЮТЪРНО СИМУЛИРАНЕ
Гл. ас., инж. Петров, П., Доц. д-р Георгиев, Г. Евт., Ас.инж. Бойчев, Я. ... 60

СТРУКТУРА И МЕХАНИЧНИ СВОЙСТВА НА ОТЛИВКИ ОТ АЛУМИНИЕВИ СПЛАВИ, ПОЛУЧЕНИ В ПЯСЪЧНИ ФОРМИ
П. Петров, Р. Лазарова, Г. Кличева, В. Манолов,
Г. Йоцов ... 64

INFLUENCE OF MECHANICAL ACTIVATION OF QUARTZ SAND ON PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF FOUNDRY MIXTURES BY THE METHOD „NO BAKE”
Dr. Eng. Dossev V., Eng. Valchev A., Eng. Nedelchev K., , Dr.Eng. Rachev P. .... 69

METHOD FOR DETERMINING ADHESIVE STRENGTH ON THE BORDER QUARTZ SAND – BINDING SYSTEM " NO BAKE "
Dr.Eng. Dossev V.; Eng. Valchev A., Eng. Nedelchev K., Dr.Eng. Rachev P. ... 72

ИЗРАБОТВАНЕ НА ДУБЛАЖНИ МОДЕЛИ ЗА НЕПОДВИЖНИ ПРОТЕЗНИ КОНСТРУКЦИИ
Simov M., Jendov J., Marinov N., Pavlova D., Sofronov Y., DikovaTs., Todorov G, Kalachev Y. ... 75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZER


 

OTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

II INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATERS
30.08-02.09.2017 BURGAS, BULGARIA


III INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS
11-14.09.2017 - VARNA, BULGARIA

XIV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
13-17.09.2017 VARNA, BULGARIA

INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
11-14.12.2017, BOROVETS, BULGARIA

II INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
13-16.12.2017 winter resort „BOROVETS”, BULGARIA

INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
13-16.12.2017 „BOROVETS”, BULGARIA

III INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
12-15.03.2018, winter resort „BOROVETS”, BULGARIA

XV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
14–17.03.2018 winter resort „BOROVETS”, BULGARIA

XI INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
14 – 17.03.2018 BOROVETS, BULGARIA


XXIV INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
05-07.04.2018 PLEVEN, BULGARIA


VI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
30.05-02.06 2018 VELIKO TARNOVO, BULGARIA


IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
18-21.06 2018 VARNA, BULGARIA


VI INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
20 - 23.06.2018 - VARNA, BULGARIA


III INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
20-23.06.2018 winter resort „BOROVETS”, BULGARIA


XXVI INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
27-30.06.2018 BURGAS, BULGARIA