ТАКСИ ЗА ФИРМЕНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

1. Фирмени презентации
Предоставят се до 20 минути, включително и демонстрациите в рамките на Пленарната сесия или на секционните заседания.
Такси:
- за Пленарната сесия - 500 лева;
- за секционните заседания - 400 лева;

2. Изложба
Участието в изложбата се реализира с един или повече изложбени модула, с 1 кв.метър хоризонтална и 1кв. метър вертикална площ за представяне на отливки, материали, екипировка, модели, предпазни и защитни средства, проспекти, каталози и други продукти и услуги, свързани с леярското производство.
Такси:
- за един модул - 400 лева;
- за два модула - 600 лева;
- за всеки следващ модул - плюс 200 лева.

3. Реклама
Рекламата ще бъде публикувана едновременно на всички печатни издания на конференцията - програма, Международното научно списание „Машини. Технологии. Материали” и в томовете на „Научни известия на НТС по машиностроене”, а също така и на интернет страницата на конференцията: www.metalcasting.eu. Рекламата се изпраща по e-mail във формат .pdf.
Такси:
- за 1 страница формат А4 многоцветна на корици 2, 3 или 4 и на сайта на конференцията с времетраене до следващата конференция - 800 лева;
- за ½ страница формат А4 многоцветна на корици 2, 3 или 4 и на сайта на конференцията с времетраене до следващата конференция - 500 лева;

4. Участие на представителите на фирмите на конференцията.
Всеки участник в конференцията ще получи папка с конферентни материали - бадж, програма. Всеки участник има право да се ползва от социалната програма - кафе паузи, участие в коктейл „Леярска вечер” и други мероприятия.
Такса:
- 200 лева за един участник.

НОЩУВКИ

Хотел "Ростов" ****
Цена на една нощувка :
единична стая – 90 лв.,
двойна стая – 110 лв.,
апартамент - 150 лв.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
С банков превод по сметката на Научно-технически съюз по машиностроене в ПРОКРЕДИТ БАНК:
IBAN: BG71 PRCB 9230 1049 8985 01,  
BIC: PRCBBGSF
            Получател: НТС по машиностроене Индустрия-4.0
В нареждането посочете за "МК" и напишете Входящия номер на доклада, който ще намерите в интернет страницата на конференцията "Списък на получените доклади", който текущо ще се актуализира;
В брой в офиса на Съюза по машиностроене: София, ул. "Г. С. Раковски" 108, ет. 4, офис 411.
ВАЖНО ПОЯСНЕНИЕ !!!
1.Всички банкови такси, касаещи превода са за сметка на участника.
2. Всички посочени цени са без ДДС и следва да се начисли върху тях 20%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZER

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALSOTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

 

VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
06-09.03.2023, BOROVETS, BULGARIA
XVI INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
08-11.03.2023 BOROVETS, BULGARIA
XX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
08-11.03.2023, BOROVETS, BULGARIA
XXIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
19-21.04.2023, PLEVEN, BULGARIA

XI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
05-08.06.2023, BOROVETS, BULGARIA


XXXI INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
26-29.06.2023
VARNA, BULGARIA


IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
26-29.06.2023
VARNA, BULGARIA
VIII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
28.06-01.07.2023
VARNA, BULGARIA


XI INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
28.06-01.07.2023
VARNA, BULGARIA


IX INTERNATINAL BAPT CONFERENCE
POWER TRSANSMISSIN
04-07.09.2023
VARNA, BULGARIA


IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS
04-07.09.2023

XX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
06-09.09.2023
VARNA, BULGARIA

VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATER
06-09.09.2023, BOROVETS, BULGARIA
VII INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
04-07.12.2023, BOROVETS, BULGARIA

VIII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
06-09.12.2023, BOROVETS, BULGARIA

VII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
06-09.12.2023 BOROVETS, BULGARIA