ТАКСИ ЗА ФИРМЕНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

1. Фирмени презентации
Предоставят се до 20 минути, включително и демонстрациите в рамките на Пленарната сесия или на секционните заседания.
Такси:
- за Пленарната сесия - 500 лева;
- за секционните заседания - 400 лева;

2. Изложба
Участието в изложбата се реализира с един или повече изложбени модула, с 1 кв.метър хоризонтална и 1кв. метър вертикална площ за представяне на отливки, материали, екипировка, модели, предпазни и защитни средства, проспекти, каталози и други продукти и услуги, свързани с леярското производство.
Такси:
- за един модул - 400 лева;
- за два модула - 600 лева;
- за всеки следващ модул - плюс 200 лева.

3. Реклама
Рекламата ще бъде публикувана едновременно на всички печатни издания на конференцията - програма, Международното научно списание „Машини. Технологии. Материали” и в томовете на „Научни известия на НТС по машиностроене”, а също така и на интернет страницата на конференцията: www.metalcasting.eu. Рекламата се изпраща по e-mail във формат .pdf.
Такси:
- за 1 страница формат А4 многоцветна на корици 2, 3 или 4 и на сайта на конференцията с времетраене до следващата конференция - 800 лева;
- за ½ страница формат А4 многоцветна на корици 2, 3 или 4 и на сайта на конференцията с времетраене до следващата конференция - 500 лева;

4. Участие на представителите на фирмите на конференцията.
Всеки участник в конференцията ще получи папка с конферентни материали - бадж, програма. Всеки участник има право да се ползва от социалната програма - кафе паузи, участие в коктейл „Леярска вечер” и други мероприятия.
Такса:
- 200 лева за един участник.

НОЩУВКИ

Хотел "Ростов" ****
Цена на една нощувка :
единична стая – 90 лв.,
двойна стая – 110 лв.,
апартамент - 150 лв.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
С банков превод по сметката на Научно-технически съюз по машиностроене в ПРОКРЕДИТ БАНК:
IBAN: BG71 PRCB 9230 1049 8985 01,  
BIC: PRCBBGSF
            Получател: НТС по машиностроене Индустрия-4.0
В нареждането посочете за "МК" и напишете Входящия номер на доклада, който ще намерите в интернет страницата на конференцията "Списък на получените доклади", който текущо ще се актуализира;
В брой в офиса на Съюза по машиностроене: София, ул. "Г. С. Раковски" 108, ет. 4, офис 411.
ВАЖНО ПОЯСНЕНИЕ !!!
1.Всички банкови такси, касаещи превода са за сметка на участника.
2. Всички посочени цени са без ДДС и следва да се начисли върху тях 20%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZER

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALSADVERTISEMENTOTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

 

IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
04-07.03.2024, BOROVETS, BULGARIA
XVII INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
06–09.03.2024 BOROVETS, BULGARIA
XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
06–09.03.2024, BOROVETS, BULGARIA
XXIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
17-19.04.2024, PLEVEN, BULGARIA

XII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
03-06.06.2024, BOROVETS, BULGARIA


XXXII INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
24-27.06.2024
VARNA, BULGARIA


X INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
24-27.06.2024
VARNA, BULGARIA
IX INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
26-29.06.2024
VARNA, BULGARIA


XII INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
26-29.06.2024
VARNA, BULGARIA


X INTERNATINAL BAPT CONFERENCE
POWER TRSANSMISSIN
02-05.09.2024
VARNA, BULGARIA


X INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE "NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS"
02-05.09.2024
VARNA, BULGARIA

XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
04-07.09.2024
VARNA, BULGARIA

IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATER
04-07.09.2024, BOROVETS, BULGARIA
VIII INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
9-12.12.2024, BOROVETS, BULGARIA

IX INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
11-14.12.2024, BOROVETS, BULGARIA

XIII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
11-14.12.2024, BOROVETS, BULGARIA