ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
Регистрация, откриване, пленарни и секционни заседания, изложба: конферентни зали в хотел „Ростов” **** в град Плевен.

НАСТАНЯВАНЕ
Хотел „Ростов**** 
Цена на една нощувка без ДДС:
единична стая – 90 лв.,
двойна стая – 110 лв.,
апартамент - 150 лв.
В цената на нощувките е включено:  
за
19.04.2023 г. - вечеря;
за 20.04.2023 г. – закуска и обяд;
за 21.04.2023 г. – закуска.

ПРОГРАМНА СХЕМА
19.04.2023 (сряда)
16:00 часа - 20:00 часа - Регистрация на участниците.
20.04.2023 (четвъртък)
08:00 часа - 09:45 часа - Регистрация на участниците.
10:00 часа - 10:30 часа - Откриване на конференцията. Обявяване на резултатите от конкурса „Отливка на годината”.
10:30 часа - 12:30 часа - Пленарна сесия. Пленарни доклади и фирмени презентации.
12:30 часа - 14:00 часа - Обедна почивка.
14:00 часа - 16:00 часа - Секционно заседание. Научни доклади и фирмени презентации.
16:00 часа - 16:30 часа - Кафе пауза.
16:30 часа - 18:30 часа - Секционно заседание. Научни доклади и фирмени презентации.
09:00 часа - 19:00 часа - Постерна сесия. Изложба на изделия, материали и технологии.
19:00 часа - 23:00 часа - Коктейл „Леярска вечер”.
21.04.2023 (петък)
09:00 часа - 12:00 часа - Секционно заседание. Научни доклади и фирмени презентации.
09:00 часа - 12:00 часа - Постерна сесия. Изложба на изделия, материали и технологии.

РЕГИСТРАЦИЯ
Във фоайето на хотел „Ростов” Адрес: гр. Плевен”,  на:
19.04.2023 от 16:00 до 20:00 ч.
20.04.2023 от 08:00 до 09:45 ч.


 

ORGANIZER

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALSOTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

 

VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
06-09.03.2023, BOROVETS, BULGARIA
XVI INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
08-11.03.2023 BOROVETS, BULGARIA
XX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
08-11.03.2023, BOROVETS, BULGARIA
XXIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
19-21.04.2023, PLEVEN, BULGARIA

XI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
05-08.06.2023, BOROVETS, BULGARIA


XXXI INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
26-29.06.2023
VARNA, BULGARIA


IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
26-29.06.2023
VARNA, BULGARIA
VIII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
28.06-01.07.2023
VARNA, BULGARIA


XI INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
28.06-01.07.2023
VARNA, BULGARIA


IX INTERNATINAL BAPT CONFERENCE
POWER TRSANSMISSIN
04-07.09.2023
VARNA, BULGARIA


IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS
04-07.09.2023

XX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
06-09.09.2023
VARNA, BULGARIA

VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATER
06-09.09.2023, BOROVETS, BULGARIA
VII INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
04-07.12.2023, BOROVETS, BULGARIA

VIII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
06-09.12.2023, BOROVETS, BULGARIA

VII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
06-09.12.2023 BOROVETS, BULGARIA