ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
Регистрация, откриване, пленарни и секционни заседания, изложба: конферентни зали в хотел „Ростов” **** в град Плевен.

НАСТАНЯВАНЕ
Хотел „Ростов**** 
Цена на една нощувка без ДДС:
единична стая – 90 лв.,
двойна стая – 110 лв.,
апартамент - 150 лв.
В цената на нощувките е включено:  
за 17.04.2024 г. - вечеря;
за 18.04.2024 г. – закуска и обяд;
за 19.04.2024 г. – закуска.

ПРОГРАМНА СХЕМА
17.04.2024 (сряда)
16:00 часа - 20:00 часа - Регистрация на участниците.
18.04.2024 (четвъртък)
08:00 часа - 09:45 часа - Регистрация на участниците.
10:00 часа - 10:30 часа - Откриване на конференцията. Обявяване на резултатите от конкурса „Отливка на годината”.
10:30 часа - 12:30 часа - Пленарна сесия. Пленарни доклади и фирмени презентации.
12:30 часа - 14:00 часа - Обедна почивка.
14:00 часа - 16:00 часа - Секционно заседание. Научни доклади и фирмени презентации.
16:00 часа - 16:30 часа - Кафе пауза.
16:30 часа - 18:30 часа - Секционно заседание. Научни доклади и фирмени презентации.
09:00 часа - 19:00 часа - Постерна сесия. Изложба на изделия, материали и технологии.
19:00 часа - 23:00 часа - Коктейл „Леярска вечер”.
19.04.2024 (петък)
09:00 часа - 12:00 часа - Секционно заседание. Научни доклади и фирмени презентации.
09:00 часа - 12:00 часа - Постерна сесия. Изложба на изделия, материали и технологии.
Закриване на  конференцията.

РЕГИСТРАЦИЯ
Във фоайето на хотел „Ростов” Адрес: гр. Плевен”,  на:
17.04.2024 от 16:00 до 20:00 ч.
18.04.2024 от 08:00 до 09:45 ч.


 

ORGANIZER

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALSADVERTISEMENTOTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

 

IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
04-07.03.2024, BOROVETS, BULGARIA
XVII INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
06–09.03.2024 BOROVETS, BULGARIA
XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
06–09.03.2024, BOROVETS, BULGARIA
XXIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
17-19.04.2024, PLEVEN, BULGARIA

XII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
03-06.06.2024, BOROVETS, BULGARIA


XXXII INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
24-27.06.2024
VARNA, BULGARIA


X INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
24-27.06.2024
VARNA, BULGARIA
IX INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
26-29.06.2024
VARNA, BULGARIA


XII INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
26-29.06.2024
VARNA, BULGARIA


X INTERNATINAL BAPT CONFERENCE
POWER TRSANSMISSIN
02-05.09.2024
VARNA, BULGARIA


X INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE "NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS"
02-05.09.2024
VARNA, BULGARIA

XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
04-07.09.2024
VARNA, BULGARIA

IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATER
04-07.09.2024, BOROVETS, BULGARIA
VIII INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
9-12.12.2024, BOROVETS, BULGARIA

IX INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
11-14.12.2024, BOROVETS, BULGARIA

XIII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
11-14.12.2024, BOROVETS, BULGARIA